هنر هيچ بايدي را نمي‌پذيرد

"سيمين بهبهاني چهره شناخته شده‌ي شعر امروز است. او كه «بانوي غزل ايران» لقب گرفته متولد 1306 تهران است و تاكنون مجموعه‌هاي شعر بسياري از او به چاپ رسيده است. نگاه او در شعرهايش نگاه كدبانويي است كه بايد خانه تكاني كند و هر چيز پوسيده ومندرس و كم ارج را به دور افكند:
جامي، كوزه‌يي ، روي اندازي و گلداني و ... اما با هريك خاطره‌يي دارد.
شعرهايش در مجموعه‌هايي با نام‌هاي جاي پا، چلچراغ، مرمر، رستاخيز خطي ز سرعت و از آتش، دشت ارژن و يك دريچه آزادي، گرد آمده است. و به تازگي نيز مجموعه‌يي از آنها را در يك كتاب بنام «جاي پا تا آزادي» تدوين كرده است.